Skogforsk och IVL samarbetar om hållbart skogsbruk

24 februari 2017


IVL Svenska Miljöinstitutet och Skogforsk har skrivit under en avsiktsförklaring för ökat samarbete kring hållbart skogsbruk, råvaruförsörjning och nyttjande av skogens ekosystemtjänster.

Den svenska skogen är en viktig resurs i omställningen till ett klimatneutralt samhälle och en biobaserad ekonomi.

– IVL och Skogforsk arbetar båda för att bidra till ett hållbart samhälle. Båda instituten har en stark näringslivskoppling och en liknande roll att generera tillämpad kunskap och tjänster för samhällets bästa, säger IVL:s vd Tord Svedberg.

Källa: IVL

EPiTrace logger