Redan 4,5 ton fallfrukt insamlat!

14 augusti 2020

Redan den 4 augusti hade vi på Fågelmyra återvinningscentral fått in 4,5 ton fallfrukt i den särskilda containern för det i anslutning till trädgårdsavfallet. Frukten behandlas i vår matavfallsanläggning och blir i slutändan till biogas och biogödsel.

För att tydligt se nyttan med att lämna äpplen separat från det andra trädgårdsavfallet man använda räkneexemplet 2 kg äpplen = 2 km biogasbilskörning.

Under 2019 samlades 50 000 kg in och gav alltså 5000 mil på biogas!
Dessutom gav den behandlade fallfrukten ytterligare värde i form av ekologisk biogödsel .

Låt din fallfrukt bli biogas och biogödsel! Välkommen till återvinningscentralen.

Bra att veta!
På onsdagar under sex veckor i höst kommer vi att ta emot ris- och trädgårdsavfall på tre fasta platser i Borlänge. Där kommer det inte att finnas möjlighet att lämna äpplen separat (men tillsammans med trädgårdsavfallet).

EPiTrace logger