Öppet hus - Ombyggnation Hagavägen

08 oktober 2018

Nu är det dags för Hagavägen att rustas för att bli en trivsam, modern stadsgata, mer sammankopplad med centrum än vad den är idag.

Välkommen till ett Öppet hus kring förnyelsen
Representanter från Borlänge Energi och Borlänge kommun finns på plats.
Datum: 16 oktober klockan 17.00 – 19.00.
Inga tidsstyrda informationspunkter. Kom när det passar!
Plats: Borlänge bibliotek

Mer om projektet
Arbetet kommer att ske i flera etapper under tre år och arbetet startar under våren 2019.

Stråket genom Hagalund får en helt ny gestaltning genom ny markbeläggning, träd, belysning och ställen att stanna till vid. I projektet inkluderas även omläggning av samtliga ledningar.

För en säkrare trafikmiljö kommer ytorna för biltrafik att minskas för att ge plats åt separata gång- och cykelbanor. Det planeras också för cykelparkeringar i attraktiva lägen vid busshåll-platser och butiker vilket ska göra det enklare att välja cykel eller kollektivtrafik.

EPiTrace logger