Miljömålsrådet har presenterat en åtgärdslista

06 mars 2017

Regeringen har återinrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. 

Miljömålsrådets åtgärder 2017

För andra året i rad gör 16 nationella myndigheter tillsammans med länsstyrelserna tydliga åtaganden för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet har identifierat 24 konkreta frågor där rådet stärker samarbetet för att öka takten och effektiviteten i miljöarbetet.

Några exempel på frågor där myndigheterna ska samverka mer från och med 2017 är:

  • En strategi för bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald
  • Utveckling av tjänsten Bilsvar för att underlätta för konsumenter att jämföra bilmodellers miljöprestanda
  • Ta fram principer för morgondagens transportplanering
  • En gemensam strategi för arbete med goda ljudmiljöer.

På sidan miljomal.se kan du läsa mer om Miljömålsrådets arbete och Sveriges miljömål. http://www.miljomal.se/

 

EPiTrace logger