Klimatklivsstöd för fordonsgas i Borlänge

22 december 2017

Borlänge Energi har fått beviljat drygt 9,4 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet till fordonsgasuppgradering vid det kommunala reningsverket vid Fagersta by söder om Borlänge. Hela investeringen är på nästan 21 miljoner och Borlänge Energi har fått beslut om 45 % stöd. Åtgärden beräknas spara över 19 000 ton koldioxid.

Vid avloppsreningsverket i Fagersta by har vi tidigare via en gasmotor gjort el och värme av biogasen som produceras från avloppsslammet. Nu vill vi istället uppgradera biogasen till fordonsgas med högre metanhalt. Fordonsgasen ska användas både internt och fyllas på mobila gaslager för transport till externa kunder och publika gas-tankställen. Än så länge finns bara en tankstation för fordonsgas i Dalarna, i Borlänge, men med Klimatklivets stöd (en annan aktör och ansökan) ska det byggas en station även i Falun. Uppgraderingsanläggningen för fordonsgas vid ett avloppsreningsverk, blir Dalarnas första.

Patrik Holmström marknadschef, Borlänge Energi

-  Stödet ger oss möjlighet att ytterligare vässa vår verksamhet och göra den ännu mer klimatvänlig. Vi tar hand om spillvärme och avfall och omvandlar det till nyttigheter som el, värme och biogas. När vi nu kommer att kunna förädla biogas till fordonsgas och använda den, bland annat vid vår egen tankstation i Borlänge, minskas utsläppet av klimatpåverkande gaser (den här gången från transportsektorn) ytterligare. Det är vi stolta över.

Borlänge Energis VD Lars Larsson:

-  Vi är mycket glada över stödet! Utan klimatklivet hade vi inte kunnat göra den här satsningen i dagsläget. Vi ser detta som ett ytterligare steg mot ett hållbart samhälle och att vi kan bidra till en fossilfri fordonsflotta.

EPiTrace logger