Halkan försenar sophämtning

07 januari 2019

På grund av svår halka har vi svårigheter att ta oss fram på många ställen för att tömma sopor, just nu fram för allt i Skräddarbacken. Lämna kärlen framme! Vi kommer att tömma dessa efter att halkbekämpning utförts.
EPiTrace logger