Förslag till ny avfallstaxa

23 oktober 2018

Borlänge Energi har lämnat förslag på en ny avfallstaxa för beslut i kommunfullmäktige.

Den nya taxan är miljöstyrd och anpassad efter den avfallsplan som arbetats fram och som är gällande 2018-2022. Prissättningen i förslaget bygger på att de ska löna sig att källsortera, och med det göra en värdefull insats för miljön. Beslut i frågan om införande väntas den 20 november.

Om förslaget går igenom får alla hushåll detaljerad information hemskickad och vi planerar även andra insatser för att kommunicera förändringarna.

Under hösten undersöker vi också möjligheten att komplettera vår prislista med tilläggstjänster som efterfrågats av våra kunder, till exempel hämtning av fler sorters avfall vid tomt och hämtning av grovavfall. Om intresset är tillräckligt stort vill vi gärna möta den här typen av efterfrågan som gör Borlänge till en hållbar stad att bo och leva i.

EPiTrace logger