Fler laddningsstationer för elbilar i Borlänge

03 januari 2017

Borlänge kommun har beviljats medel från ”Klimatklivet” för utbyggnad av laddinfrastruktur i Borlänge. Fem laddstolpar för elfordon ska sättas upp i kommunen. Förhoppningen är att underlätta utvecklingen av fossilfria fordon.

– Vi är glada över det positiva beskedet från Naturvårdsverket. Fler laddmöjligheter i centrala lägen är viktigt för utvecklingen av fossilfria fordon, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Laddstolparna som ska sättas upp är till för både Borlängebor och besökare av staden. Omkring 10 000 personer arbetspendlar till Borlänge idag. Med Borlänges centrala placering är det möjligt att elbilspendla från merparten av Dalakommunerna.

De nya laddningsstationerna i Borlänge är av typen normalladdare och planeras till Borlänge centrum/Borlänge resecentrum, Maserhallen och Stadshuset. Det ska öka tillgängligheten för Borlängebor, pendlare och besökare för att kunna ladda elbilen.

Läs hela pressmeddelandet hos Borlänge kommun.

EPiTrace logger