Den 25 maj träder Dataskyddsförordningen i kraft

17 maj 2018

Borlänge Energi behandlar personuppgifter om både privatpersoner och företag enligt EU-förordning 2016/679 (GDPR/allmän dataskyddsförordning). Eftersom internet och sociala medier har utvecklats i snabb takt de senaste åren måste privatpersoners rättigheter stärkas. Handel på internet har också ökat och sammantaget är det lämpligt att privatpersoner får mer kontroll över sina personuppgifter. Utifrån detta ersätts Personuppgiftslagen av Dataskyddsförordningen.

Här kan du läsa om hur vi på Borlänge Energi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har.

EPiTrace logger