Dala Vind och Stena Renewable i samarbete om Riskebo Vindpark

15 januari 2019

Dala Vind, där Borlänge Energi är delägare, har i dagarna ingått ett samarbetsavtal med Stena Renewable för att gemensamt förverkliga Riskebo Vindpark i Hedemora kommun.

Dala Vind har utvecklat Riskebo Vindpark i egen regi från idé till färdigt tillstånd och det nya samarbetsavtalet lägger grunden för att parterna gemensamt skall genomföra slutlig projektering och byggnation av de sju planerade vindkraftverken.

Läs mer här

EPiTrace logger