Närvärme och el åter fungerande i Idkerberget

16 januari 2019

Störningarna på närvärmen och el i Idkerberget efter en brand i en värmeanläggning är avhjälpta och en mobil pannenhet är i drift.
EPiTrace logger