Borlängebor kan tycka till om hållbar avfallsplan

29 september 2017

Borlänge kommun och övriga dalakommuner arbetar med att fram en gemensam plan för förebyggande och hållbar avfallshantering. Borlängebor får möjlighet att tycka till om planen som ställs ut 16 oktober till 30 november.

Avfallsplanen ska bli en gemensam plattform för Dalarnas utveckling inom avfallshanteringen för att utveckla en miljö- och serviceinriktad avfallshantering. Fokus för perioden 2018-2022 ska vara att minska avfallsmängderna och öka resursutvinnande. I genomsnitt används 20 ton materiella resurser per person och år i Sverige. Avfallsmängderna ökar, men hanteringen av avfallet har blivit bättre och deponeringen har minskat. 

– Det förbrukas mer resurser än vad som är hållbart på sikt. En tydlig förändring måste ske för att säkra även kommande generationers förutsättningar att leva i ett välfärdssamhälle, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Planen innehåller nio övergripande mål och ställs ut på DalaAvfalls webbportal från 16 oktober till 30 november 2017, för att ge allmänheten och intressenter inom avfallshantering möjligheten att kommentera förslaget. 

 Läs mer

Länk till webbportalen
https://avfallsplandalarna.se/

Kontaktpersoner

Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen
E-post: jan.bohman@borlange.se  
Telefon: 070-238 71 26

Helena Faktus, enhetschef hållbarhet, Borlänge kommun
E-post: helena.faktus@borlange.se
Telefon: 0243-740 93 

Mikael Nilsson, ingenjör miljö, Borlänge Energi
E-post: mikael.nilsson@borlange-energi.se
Telefon: 0243-732 82

EPiTrace logger