Borlänge Energi och Säters kommun samarbetar i avfallsfrågor

28 juni 2017

Som ett naturligt steg i den mångåriga relationen mellan Borlänge och Säter finns nu ambitioner och konkreta planer för samverkan inom avfallsområdet. Förutsättningarna är goda genom den geografiska närheten och den samsyn som speglar kommunerna. Syftet är att uppnå en bättre miljö i enlighet med EU:s avfallsdirektiv samt nationella lagar och miljömål.

Borlänge Energis ordförande Kerstin Rahm:

- Borlänge Energi har under en tid diskuterat ett samarbete med Säters kommun, främst inom avfallsområdet. En sådan samverkan avser att skapa bästa möjliga förutsättningar för att omhänderta hushållsavfall i båda kommunerna. Med en sådan samverkan kan transportbehovet minimeras och nyttan med avfallet som resurs tillfaller berörda kommuners invånare.

Borlänge Energis styrelse har beslutat att förorda kommunstyrelsen i Borlänge att föreslå kommunfullmäktige att godkänna att AB Borlänge Energi inleder ett samarbete med Säters kommun, främst inom avfallsområdet. I Säters kommun krävs det också beslut om ett samarbete ska kunna starta.

Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Säter:
- Vi är mycket nöjda med hur och avfallshanteringen fungerar idag, utifrån de förutsättningar som finns. Det finns många fördelar med att samverka med Borlänge Energi, framför allt kommer vi kunna utveckla verksamheten ännu mer tillsammans. Det finns stora utmaningar framöver och de tror vi bäst hanteras tillsammans.

EPiTrace logger