Borlänge Energi näst billigast i landet

26 oktober 2017

I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapporten bygger på uppgifter från både kommunala och privata leverantörer av el, värme, vatten och avfallshantering.

Omräknat till ett kvadratmeterpris hamnar Borlänge alltså på en andra plats med sina 252,59 kr/kvm ink moms efter Luleå som enligt rapportens beräkningar har landets lägsta kvadratmeterpris på 244,70. Borlänge kommun ligger lägst bland dalakommunerna, nästa kommun är Mora följt av Falun.

Borlänge Energis ordförande Kerstin Rahm:
- Att stå så stadigt tvåa på pallen i jämförelse med övriga 290 kommuner är otroligt glädjande. Jag känner en stor stolthet över Borlänge Energi på våra kunders vägnar.

Borlänge Energis vd Lars Larsson:
- Det är fantastiskt positivt att vi kan hålla låga priser till våra kunder i Borlänge och på så vis bidra till att Borlänge är en attraktiv plats att bo och vistas i. Borlänge Energi visar återigen att vår prisfilosofi står sig stark i konkurrensen med landets övriga energibolag. Att vi kan hålla denna låga nivå och samtidigt ha låga klimatutsläpp är något vi är stolta över.

Här hittar du hela rapporten http://www.nilsholgersson.nu/

Nils Holgersson- rapporten
Sedan år 1996 ger Nils Holgersson Gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

EPiTrace logger