Borlänge Energi gör topprekrytering till styrelsen

21 april 2020

Sylvia Michel ny extern ledamot


Sylvia Michel. Foto: Ulrika Lundholm Ericsson

Det kommunala bolaget Borlänge Energi har sedan många år tillbaka, tre externa styrelseledamöter som kompletterar de politiskt tillsatta ledamöterna. Tanken är att tillföra kontakter och expertkunskaper från energibranschen eller andra – för bolaget viktiga – kompetenser.

– Jag är mycket glad över att kunna meddela att vi idag har fått klart med en ny extern styrelseledamot, säger ordförande Lena Lagestam. Hennes namn är Sylvia Michel.

-  Sylvia Michel är en färgstark kvinna och under många år i energibranschen har bidragit med nya infallsvinklar och nya perspektiv i en i flera avseenden konservativ bransch, säger Lena Lagestam. Med sin erfarenhet så var hon en drömrekrytering när jag skulle hitta en ny ledamot till vår styrelse. Jag är mycket glad över att hon valt att tacka ja.

Sylvia Michel har sedan 2005 varit vd för två kommunägda energibolag, Kristinehamns Energi AB, med ca 35 anställda, ägt av Kristinehamns kommun och Kraftringen med 500 anställda.

2014 fick hon som Kraftringens vd och koncernchef, ta emot utmärkelsen ”Influencer of the Year” inom energisektorn.

Sylvia var 2017 nominerad till ”Årets kraftkvinna”. Priset tilldelas årligen en kvinna i energisektorn som dels imponerar med sin kompetens och dels aktivt arbetar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor för att attrahera fler kvinnor till energibranschen.

Hon har också ett flertal styrelseuppdrag i bagaget, bland annat som styrelseordförande under fusionerings- och etableringsfasen av den nya nationella arbetsgivarorganisationen Sobona (sammanslagning av KFS och SKLs Pacta), då hon ledde arbetet med att synliggöra begreppet Affärsmässig Samhällsnytta som ett viktigt bärande kärnvärde för kommunala och samhällsnyttiga företag.

Hon har varit 2e vice ordförande i Svensk Fjärrvärme, 2e vice ordförande i Svensk Energi, och under 8 år också vice president European Group of Energy Distribution GEODE i Bryssel. Bland mycket annat.

– Hennes erfarenheter är mycket imponerande och hon kommer att tillföra massor av kompetens, erfarenhet, nya tankar och kontakter till Borlänge Energi, avslutar en nöjd och glad Lena Lagestam.

För mer information kontakta
Styrelseordförande Lena Lagestam
Telefon: 070-590  03 80

EPiTrace logger