Borlänge Energi är med i Prisdialogen

11 september 2017


Kraftvärmeverket Bäckelund.

Borlänge Energi har tagit steget in i Prisdialogen. Grunden för inträdet lades under första halvåret i en serie dialogmöten med representanter för ett tiotal av bolagets största fjärrvärmekunder och Villaägarföreningen.

Under mötena diskuterade parterna principerna för prisbildningen på fjärrvärme. Processen mynnade bland annat ut i en utfästelse från Borlänge Energis sida om vilken prisändringsmodell som Borlänge Energi fortsättningsvis kommer att tillämpa för normalprislistorna för fjärrvärme.


Prisdialogen är ett gemensamt initiativ från energibranschen och fastighets- och bostadsbranschen för att strukturera prisbildningen på fjärrvärme. Prisdialogens styrelse som är sammansatt av parterna bakom initiativet – Energiföretagen Sverige, Riksbyggen och SABO – beviljade vid sitt möte den 22 augusti Borlänge Energi inträde i Prisdialogen.

Med Borlänge Energis inträde i Prisdialogen växer initiativet ytterligare. Under 2018 förväntas Prisdialogen omfatta minst 35 energiföretag som tillsammans svarar för minst 70 procent av fjärrvärmeleveranserna.

 - Vårt inträde i Prisdialogen är en kvalitetsäkring för våra kunder. Samtidigt som vi öppnar upp för mer insyn och dialog får vi mycket tillbaka genom utbytet av erfarenheter och hjälpen att utvecklas säger Johan Brossberg, affärsområdeschef fjärrvärme på Borlänge Energi.

Prisdialogen kommer att genomföras varje år och prisändringsmodellen gäller för såväl privat- som företagskunder.
EPiTrace logger