Återvinn balplasten!

04 september 2018

Vi kan inte längre ta emot balplast eller ensilageplast för avlämning här på Fågelmyra ÅVC och balplasten får inte heller lämnas i kärlet för brännbart avfall.

Plast är en resurs om den hanteras rätt. Eftersom den kan återvinnas är det resursslöseri att inte återanvända den som råvara för nya produkter. Det ställs numer allt hårdare krav när det gäller återvinning vilket innebär att balplasten inte får brännas eller grävas ner.

Vi rekommenderar att du som använder balplast deltar i den återvinnings- och returverksamhet som finns upparbetad genom SvepRetur. SvepRetur är en ideell branschförening för tillverkare, importörer och återförsäljare av ensilagefilm, plastsäckar och odlingsfolie.

”Genom SvepRetur erbjuds Sveriges lantbrukare, odlare, hästägare m fl att lämna sin plast för återvinning. En lösning som är både enkel och kostnadseffektiv samtidigt som den möjliggör en betydande miljöanpassning.”

Du hittar mer information om dem och systemet på www.svepretur.se

 

EPiTrace logger