Återställning efter ledningsarbeten

15 april 2019

Återställningar efter ledningsarbeten som utförts under höst och vintern kommer att påbörjas när marken torkat upp och det finns matjord att tillgå. Tidigare år har arbetena påbörjats i mitten/slutet av maj.

Eftersom alla återställningsarbeten inte kan utföras samtidigt kan det dröja några veckor innan samtliga återställningar är färdiga. Borlänge Energi har flertalet entreprenörer engagerade i detta och vi hoppas att förutsättningarna blir goda så att alla återställningsarbeten färdigställs så fort som möjligt.

EPiTrace logger