Allt ljus på elnätsavgifterna

20 september 2017

En ny rapport från Villaägarnas Riksförbund jämför elnätsavgifterna i landet. Rapporten visar att det skiljer mer än 9000 kronor per år mellan det dyraste och billigaste nätet. Typhuset som ligger till grund för jämförelse är en villa med ett säkringsabonnemang på 20 A och en årsförbrukning på 20 000 KWh.

Elnätsavgift är det du betalar för att få tillgång till elnätet. Elnätsavgiften ska täcka kostnaderna för underhåll, drift och nödvändiga investeringar. Elnäten i Sverige är ett infrastrukturellt monopol där olika elnätsföretag ansvarar för olika geografiska områden. I rapporten från Villaägarnas Riksförbund som studerat perioden 2010-2017 framgår att det är stora skillnader över landet i hur mycket en typisk småhusägare betalar i elnätsavgift.

Borlänge Energi har en historia med låga priser, något som också syns i rapporten där det framgår att vi har Dalarnas lägsta elpris. Mellan åren 2016-2017 sänkte vi avgiften med 100 kronor för kunder med säkringsabonnemang på 20 A. En annan rapport, nämligen den årligen återkommande från Nils Holgersson-gruppen, med fokus på lägenhetskunder, visar att den låga prisnivån gäller även där.

- Vi välkomnar den här typen av granskning av branschen. Alla bolag har sina egna utmaningar och förutsättningar vilket gör att det blir komplexa jämförelser över landet. Vi är glada att vi lyckas hålla låga priser, något som också står med i våra ägardirektiv. Detta samtidigt som vi håller en hög elsäkerhet och få elavbrott till våra kunder, säger Peter Johansson, Chef på Borlänge Energi Elnät

 

EPiTrace logger