Jakobsdalen - Borlänges nya stadsdel

En helt ny stadsdel växer fram i västra Borlänge, nya Jakobsdalen. Nya Jakobsdalen är ett stort utvecklingsområde där bland annat bostäder, skola och vårdboende planeras.

Jakobsdalen är ett unikt stadsutvecklingsprojekt som omfattar bland annat nya bostäder, verksamheter, stadsodlingar och hållbar trafik inom Framtidsdalen och Jakobsgårdarna. Målet med Jakobsdalen är att flera aktörer och olika boendeformer tillsammans skapar ett modernt bostadsområde med trivsam livsmiljö.

Projektet är en del av Citylab Actions program för hållbar stadsutveckling.

Läs mer på https://jakobsdalen.se/

Planprogram för Jakobsgårdarna
Sommaren 2017 godkände kommunstyrelsen i Borlänge planprogrammet.
På Borlänge kommuns sida för Jakobsdalen kan du ta del av planprogrammet för Jakobsgårdarna.

EPiTrace logger