Historik Hagavägsprojektet

”Tidigare händelser”


Vecka 10
Etapp 2 startar.Under vecka 10 kommer vår nya entreprenör och utförare, Scandinavian Roadconstruction, etablera sig i området för att påbörja sitt uppdrag med etapp 2. Etappen innefattar sträckan från Engelbrektsgatan till Röda vägen, även en del sidogator kommer att beröras.

Vecka 2
Etapp 1 och etapp 4 är nu öppnad för trafik.En del justeringsarbeten kvarstår bland annat färdigställande av Tyras Torg. Under försommaren läggs det översta asfaltslagret och trafiken kommer då att vara avstäng under kortare tid.

I mars - april 2020 påbörjas etapp 2 som berör sträckan mellan Engelbrektsgatan och Röda vägen.  

Vecka 11
Tisdag 10 mars stängs Hagavägen av för trafik från korsningen med Engelbrektsgatan till Tempos norra infart.

I mars - april 2020 påbörjas etapp 2 som berör sträckan mellan Engelbrektsgatan och Röda vägen. 
 
Vecka 40 - 41
Huvuddelen av ledningsarbetet i etapp 1 är avslutat och nu återstår beläggningsarbeten och plattsättning under vecka 41-47.
Framkomligheten längs gångvägen mellan Engelbrektsgatan - Sturegränd kommer att vara begränsad under perioden. Alla berörda butiksingångar kommer att vara tillgängliga.

Den 26 september påbörjades den första omgången av asfaltsbeläggning i etapp 4. Vecka 48 beräknas trafiken kunna släppas på.
Just nu saknas belysning på vissa på vissa delar av etapp 4. Vi räknar med att den är återställd inom två veckor.

Vecka 35
I etapp 1 fortsätter ledningsarbetet och en del av plattsättningen är igång. I etapp 4 är man färdig med fjärrvärmearbetet och jobbar med återfyllnad.

Vecka 26
Efter att cirkulationsplatsen vid Jussi Björlingsväg öppnade 17 maj har arbetet i  etapp 1 fortsatt norrut. Ledningsarbetet för vatten och avlopp fortlöper som det ska. Snart är det dags för stenläggning av vissa partier. Många av stenplattorna som läggs är återvunna från det redan uppgrävda partiet och har tvättats och i vissa fall skurits till för att passa i den nya gatubilden.

Arbete kommer att pågå under hela sommaren, med reducerad styrka.

Vecka 20
Cirkulationsplatsen är öppnad och arbetet i etapp 1 fortsätter nu norrut.

Vecka 19- 20
Cirkulationsplatsen vid Jussi Björlings väg kommer att vara avstängd även under större delen av vecka 20, och öppnar för biltrafik senast den 17 maj. Avstängningen förlängs för att man ska hinna bli helt klar med återställningen runt rondellen innan trafiken släpps på. Det ger en säkrare arbetsmiljö för byggarbetarna på plats.

April
Under vecka 17-19 stängs cirkulationsplatsen vid Jussi Björlings väg av för biltrafik. Trafiken kommer att ledas om och skyltar visar vägen.
Det blir också avstängt i etapp 4 från vecka 17.

2019-04-04 Ett första spadtag

2019-03-28
Från vecka 14 kommer våra entreprenörer och utförare, Peab och NCC, etablera sig i området för att påbörja sina uppdrag.

EPiTrace logger