Att lämna anbud/Tips och råd

Att lämna anbud/Tips & Råd

Vi använder oss av elektroniskt anbudsinlämnande via Tendsign.

Att tänka på vid anbudslämnande:
Skapa ett leverantörskonto kostnadsfritt på https://tendsign.com/public/register_seller.aspx 

Planera ditt anbudsinlämnande:
Påbörja arbetet med anbudet i tid! Särskilt om det är första gången du lämnar anbud är det viktigt att ha gott om tid.

Fråga via Tendsign:
Läs igenom underlaget så tidigt som möjligt under annonseringstiden så att eventuella frågetecken kan rätas ut i god tid. Använd frågefunktionen i Tendsign om du undrar över något kring upphandlingen eller underlaget. Var noga med att titta igenom hela underlaget så att ni kan uppfylla alla krav i upphandlingen.

Kontrollera förfrågningsunderlaget:
Tänk på att det annonserade förfrågningsunderlaget kan komma att rättas eller kompletteras under anbudstiden. Det är ditt ansvar som anbudsgivare att kontrollera om så sker. Rättelser och kompletteringar genomförs i Tendsign.

Kontrollera ditt anbud:
Kontrollera att ditt anbud uppfyller alla ställda krav och att den information som efterfrågas verkligen finns med i anbudssvaret. Undvik att lämna sådan information som inte har efterfrågats.

I det fall anbudsformulär finns med som underlag, använd dem! Var noga med att svara omsorgsfullt och att fylla i samtliga uppgifter.

Inga reservationer:
Tänk på att reservationer oftast är helt otillåtna och att anbud som innehåller ändringar, förbehåll eller tillägg till kommunens avtalsvillkor (orent anbud) förmodligen kommer att förkastas enligt LOU/LUF.

Lämna anbudet i god tid:
Lämna in anbudet elektroniskt via Tendsign inom uppsatt anbudstid. Ett för sent inlämnat anbud förkastas och kan aldrig hanteras enligt LOU/LUF. Observera att vi inte kan ta emot anbud per e-post.

Om du har tekniska problem i samband med anbudsinlämnande, använd supportfunktionen i Tendsign och skicka ett meddelande för att få hjälp.

EPiTrace logger