För dig som kör elbil

Elbilar är tysta, billiga i drift och bra för miljön. Allt fler intresserar sig för att skaffa elbil och för att göra det ännu enklare att ta sig fram med sin elbil så installerar vi på Borlänge Energi nu en snabbladdstation. Den finns vid PKs möbler Skomakargatan 24.

Om elbilar

En renodlad elbil har inget avgasrör och ger inga utsläpp i miljön. Elbil kan därför bidra till en bättre luft. Elbilen drivs av en eller flera elmotorer som enbart körs på el från ett batteri. Batteriet i elbilen laddas i elnätet. En elmotor är mer effektiv än en förbränningsmotor vilket innebär att bilens totala energiåtgång kan minska.
Hur långt batteriet räcker påverkas kraftigt av utetemperatur och av hur mycket eldriven utrustning man har på i bilen. När det är kallt och man måste värma kupén försvinner en stor del av elen till det och räckvidden blir då kortare.
De flesta elbilar som nu säljs i Sverige har en räckvidd på 10-15 mil. Tesla utgör än så länge undantaget med närmare 50 mils räckvidd enligt tillverkaren.

Trots att elbilarnas räckvidd är betydligt kortare än vad vi är vana vid med ”vanliga bilar” är den fullt tillräckligt för de flesta bilresor som görs dagligen av såväl privatpersoner som företag.

Skillnaden mellan elbilar och laddhybrider

Laddhybriden kallas även plug-in-hybrid och har två motorer; en förbränningsmotor och en elmotor. Laddhybrider nar precis som elbilar ett batteri som kan laddas från elnätet, men batteriet räcker inte lika långt som i de renodlade elbilarna. De laddhybrider som finns att köpa idag tankas därutöver med bensin eller i några fall diesel. I framtiden förväntas även laddhybrider som kan köra på förnybara drivmedel.

Hur laddar man en elbil?

Det är inte rekommenderat att ladda fordonet i långa perioder i ett vanligt eluttag då det finns viss säkerhetsrisk.
Säkerhetsnivå Mode 3 rekommenderas och för att uppnå det krävs en laddbox eller annan typ av anpassad laddstation.

Till de mer specialutformade laddstationerna kan man koppla mer avancerade system såsom olika betalningslösningar och strömstyrkor.
Här tar en laddning inte mer än ca 20 minuter.

EPiTrace logger