Vattenverket/Reningsverket - Följ vattnets väg (Årskurs 6)

Studiebesök Läsåret 2017/2018:
Tid: 90 min


Klasserna får besöka vattenverket i Lennhedens och avloppsreningsverket i Fagersta by. Eleverna får en rundvandring i anläggningarna. Buss hämtar och lämnar på skolan.

Här är ett förslag på en laboration med vattenrening som ni kan göra i klassrummet.

 

EPiTrace logger