Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön.

Vår affärsidé

Änder i Vattenparken.Borlänge Energi erbjuder Borlängeborna värme, el, vatten och stadsnät, tar hand om avfall och avlopp samt ger borlängeborna en god stadsmiljö. 

Vår vision

Borlängeborna, som är både ägare och kunder, skall ha anledning att vara stolta över Borlänge Energi.

Våra ledstjärnor

  • Hög leveranskvalitet
  • Miljöriktig hantering
  • Bra service
  • Låga priser

Företagets ledstjärnor är hög leveranskvalitet, miljöriktig hantering, bra service och låga priser. Genom dessa ledstjärnor levererar vi våra produkter 24 timmar om dygnet. Det är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav - inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i, idag och i många generationer framöver.

Samarbetet mellan Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten

Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten har sedan länge samarbetat inom olika områden. Det som märks mest för Borlänge– och Falubor är den gemensamma fjärrvärmeledningen och dricksvattenförsörjningen. Falun får sedan hösten 2015 allt sitt dricksvatten från vattentäkten i Lennheden utanför Borlänge.

 

Samarbetet utvecklas hela tiden. Vi ser ett stort värde i att nyttja varandras kompetens och erfarenhet. Det är också en självklarhet att vi drar nytta av de fördelar som finns med gemensamma projekt mellan de två städerna.
EPiTrace logger