Priser

 

Priserna gäller från och med 2018-01-01

Fjärrvärme för villakunder
(Centrala Borlänge och Torsång)
Villa med egen värmeväxlare
Inkl moms

Årligt pris kr/år

Energipris öre/kWh

1 313 69,2

För villa utan egen värmeväxlare (Årby, Gullringshus, Ripan och Skogsvägen) tillkommer 7 öre/kWh.


Närvärme
Villa med egen värmeväxlare i Ornäs och Uvberget
Inkl moms

Årligt pris kr/år

Energipris öre/kWh

1 313 82

 

Fjärrvärmepris näringsidkare
Exkl. moms

Effekt grupp
Uppmätt (kW)
Effektpris (kr/år) Effektpris rörligt (kr/kW)
0-50 635 477
50-100 2 300 442
100-250 6 600 399
250-500 17 100 356
>500 42 000 306

Energipris

(öre/kWh)

Nov - mars 37
April - maj / sep - okt 26,5
Juni - aug 10
Flödespris (år)

(kr/m3)

3,05

Prisinformation

EPiTrace logger