Varmt och skönt

Bild på läsande barn

Fjärrvärme är en miljövänlig, trygg och bekväm värmekälla som dessutom är mycket prisvärd. Vi säljer och distribuerar fjärrvärme till hushåll och företag. Fjärrvärmen i Borlänge är en lokal energilösning, som till största delen är baserad på rest- och spillvärme från pappers- och stålindustrin. Största delen av vår fjärrvärmeproduktion sker utan förhöjd påverkan på miljön, vilket i hög grad bidrar till att skapa ett hållbart samhälle.

EPiTrace logger