Energikollen

Privatpersoner


Energikollen är en tjänst där du själv kan jämföra och granska din förbrukning av el, fjärrvärme och vatten, i vissa fall ända ner till timnivå.

Vad händer under en långvarig period av kyla? Är det värt att skälla på tonåringarna över deras marathonduschar och hur stor effekt hade fönsterbytet eller någon annan energieffektiviserande åtgärd på din förbrukning? Nu kan du själv ta reda på det just du vill veta!

Tjänsten är kostnadsfri och du hittar den när du loggar in på  Mina sidor

Här finns en lathund för Energikollen.

Har du solceller installerade? Även den förbrukningen mäts och visas i Energikollen.

EPiTrace logger