Röjning av ledningsgator

För att trygga säkerheten på våra luftledningar för hög- och lågspänning, kommer vi att påbörja underhållsröjning i ledningsgatorna vecka 40.

Följande områden är aktuella. Klicka på kartan för större bild.


EPiTrace logger