Anslutning av vindkraftpark på Orrberget

OX2 planerar att bygga en vindkraftpark på Orrberget som ligger på gränsen mellan Ludvika och Borlänge kommun, ca 5 km väster om Tuna-Hästberg. Vindkraftparken kommer att anslutas till Borlänge Energi Elnät genom att en ny 36 kV-ledning byggs från Orrberget till Södra Backa, där den ansluts till en befintlig transformatorstation, en sträcka på totalt 3 mil.

Borlänge Energi Elnät har fått sin ansökan om linjekoncession för ledningen beviljad av Energimarknadsinspektionen. Vi avvaktar eventuellt beslut/beställning från OX2 om vindkraftparken ska byggas. När en beställning kommer från OX2 startas arbetet upp med detaljprojektering av ledningen där bland annat alla berörda markägare blir kontaktade.

Den planerade sträckningen framgår av kartorna.

EPiTrace logger