Priser 2020

Via elnätsavgiften bekostas det elnät som krävs för att du ska ha tillgång till din el. Elnätspriserna övervakas av Energimarknadsinspektionen.

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för distribution av el. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket, se dokument till höger.

Energiskatten på el är förnärvarande 34,7 öre/kWh exl. moms

Som kund kan du påverka din elnätskostnad.
Om du har säkringstariff kan du undersöka om det är möjligt att gå ner i säkringsstorlek. Vår säkringstariff har låg fast avgift, vilket innebär att du själv kan påverka den andra delen genom energibesparingsåtgärder och på så vis sänka din kostnad.  

Om du har effekttariff är det självklart också lönsamt att genomföra energibesparingsåtgärder. Det är också bra att se över och anpassa abonnerad effekt till ditt faktiska behov.

Priserna gäller från och med 2020-01-01, energiskatt tillkommer.

Säkringstariff
Priserna är inkl. moms.

Säkring,
Ampere
Abonnemang kr/år

Elöverföring öre/kWh

16 lgh* 525 33,00
16 950 31,75
20 1 175 30,50
25 1 600 29,25
35 2 125 29,25
50 2 475 29,25
63 3 200 29,25

*Tariff 16 lgh gäller enbart för lägenheter i flerbostadshus (tre lägenheter eller fler) med huvudsäkring 16 eller 20 A.

Effekttariff

Nedanstående priser är exkl. moms

Tariff    

0,4 kV

10 kV
Fast nätavgift        7 900 10 800 kr/år
Abonnemangsavgift 159 155 kr/kW/år
Överuttag årseffekt 52 52 kr/kW/mån
Fritt reaktivt uttag 25 25 %
Överuttag reaktiv 25 20 kr/kVAr/mån
Elöverföring 13,5 9,4 öre/kWh


Överuttag av abonnerad effekt debiteras månadsvis med kostnad enligt ovanstående prislista.

Reaktiv effekt debiteras månadsvis för den del som överstiger 25% av den abonnerade effekten.

EPiTrace logger