Priser 2018

Via elnätsavgiften bekostas det elnät som krävs för att du ska ha tillgång till din el. Elnätspriserna övervakas av Energimarknadsinspektionen.

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för distribution av el. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket, se dokument till höger.

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten på energiskatt för el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Det innebär att från 1 januari 2018 kommer Borlänge Energi Elnät fakturera dig för energiskatten på el. Flytten av skatten innebär inte några ökade kostnader för dig. Om du vill veta mer om energiskatten på el hänvisar vi dig till Skatteverket. Energiskatten är för närvarande 33,1 öre/kWh.

Priserna gäller från och med 2018-01-01, energiskatt tillkommer.

Säkringstariff
Priserna är inkl. moms.

Säkring,
Ampere
Abonnemang kr/år

Elöverföring öre/kWh

16 lgh* 425 34,25
16 750 33,00
20 950 31,75
25 1 350 30,50
35 1 775 30,50
50 2 025 30,50
63 2 675 30,50

*Tariff 16 lgh gäller enbart för lägenheter i flerbostadshus (tre lägenheter eller fler) med huvudsäkring 16 eller 20 A.

Effekttariff

Nedanstående priser är exkl. moms

Tariff    

0,4 kV

10 kV
Fast nätavgift        7 900 10 800 kr/år
Abonnemangsavgift 159 155 kr/kW/år
Överuttag årseffekt 52 52 kr/kW/mån
Fritt reaktivt uttag 25 25 %
Överuttag reaktiv 25 20 kr/kVAr/mån
Elöverföring 13,5 9,4 öre/kWh


Överuttag av abonnerad effekt debiteras månadsvis med kostnad enligt ovanstående prislista.

Reaktiv effekt debiteras månadsvis för den del som överstiger 25% av den abonnerade effekten.

EPiTrace logger