Egen elproduktion

Vi som elnätsföretag är positiva till egen mikroproduktion, det är en viktig del för oss att stödja. Vårt mål är att göra det enkelt och lätt för dig att komma igång med egen elproduktion. Här har vi samlat information om tekniska villkor och rutiner kring anslutning av ny egen mikroproduktion, se även i länkar och dokument för mer information.

Solceller.

Den överskottsproduktion som din anläggning genererar, d.v.s. det som matas ut på elnätet, kan du sälja till valfritt elhandelsföretag samt få skattereduktion för. För mer information så hänvisar vi till Skatteverkets hemsida, se i länkar. På Energimyndighetens hemsida finns information om produktion av el kring elcertifikat och bidrag, se i länkar.

Från oss på Borlänge Energi Elnät betalas det ut en ersättning för den nätnytta som din överskottsproduktion skapar, d.v.s. att det sänker kostnaden för överföring av el i vårt nät. Ersättningen för nätnyttan är
2,5 öre/kWh exklusive moms.

I samband med anslutning av produktion behöver elmätaren bytas ut, vilket görs kostnadsfritt. Vi gör även en kontrollberäkning av elnätet så att det är rätt dimensionerat för att kunna ansluta produktion.

Inför bytet ska du eller din elinstallatör fylla i en anmälan, den finns att ladda ner från dokument. Och när arbetet är klart skickar din elinstallatör in en färdiganmälan. Därefter skickar vi ut ett intyg på inkopplad mikroproduktionsanläggning.

EPiTrace logger