Mikroproduktion

Vi köper din överskottsproduktion av el från t.ex. solceller.

Borlänge Energi betalar 40 öre/kWh + moms för den el som matas in på elnätet. Som mikroproducent är du också berättigad till en skattereduktion för din överproduktion med 60 öre/kWh upp till 18.000 kr/år. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om detta.

Förutsättningarna för att Borlänge Energi köper din överskottsel är:

  • Att du är elhandelskund hos Borlänge Energi.
  • Att du har anmält mikroproduktionen till elnätsägaren och har mätning av den.
  • Att din produktion inte överskrider ditt köp av el under året.
  • Att den el som matas in på elnätet inte överskrider 30.000 kWh/år.

Vi köper även dina elcertifikat ifall du har sökt hos Energimyndigheten och blivit tilldelad. Vi betalar efter SKMs historiska notering med ett litet avdrag.

EPiTrace logger