Elmarknadsanalyser

Elmarknadsanalys juli
Tidigare i år har Norden importerat kraft från Europa men i juni ändrades det i och med att det har regnat mer än normalt för årstiden. Effekten av regnet har blivit att den hydrologiska balansen stärkts kraftigt, vilket drivit elpriserna neråt, och Norden kan då istället exportera kraft till resten av Europa.
Läs hela analysen (pdf)

Elmarknadsanalys juni
Mycket nederbörd, vikande pris på utsläppsrätter och fortsatt sjunkande kol- och gaspriser sätter press på elpriset. Den hydrologiska balansen närmar sig normalen. Förväntat hög produktion i kärnkraften under sommaren bidrar ytterligare till prisnedgången.
Läs hela analysen (pdf)

Elmarknadsanalys maj
Det rörliga elpriset för april är oförändrat från mars. En blåsig söndag i maj visade dock att elpriserna kan bli riktigt låga om förbrukningen är låg samtidigt som vindkraften producerar fullt. Underskottet i den hydrologiska balansen består och prisutvecklingen på utsläppsrätter, gas och kol gör det lönsamt att gå från kol- till gaseldning i många kraftverk i Europa.
Läs hela analysen (pdf)

Elmarknadsanalys april
Våren är i antågande och det rörliga elpriset gick ner under mars som en följd av varmare och blåsigare väder. Även terminspriserna, vilka speglar marknadens förväntningar på det framtida rörliga priset, har gått ned något som en följd av en förbättrad hydrologisk situation.
Läs hela analysen (pdf)

Elmarknadsanalys mars
Februari blev milt och blåsigt - omständigheter som leder till lägre elpriser. Vårt rörliga pris gick ned från 65,4 öre/kWh till 57,2 öre/kWh. Det var en utveckling i linje med vad vi sa för en månad sedan då kylan började släppa greppet. Lägre elförbrukning och mycket vindkraft plus en del nederbörd har stärkt den hydrologiska balansen. Det råder dock fortfarande ett betydande underskott och framför allt är det mindre snö än normalt.
Läs hela analysen (pdf)

Elmarknadsanalys februari
En kall januari gav höga spotpriser. Ett generatorfel i Ringhals, vilket gör att en reaktor endast kan gå på halvfart, bidrar också till högre priser. Enskilda timmar under januari har priset varit över 1 kr/kWh på elbörsen Nordpool. Vårt rörliga pris gick upp från 61,0 öre/kWh till 65,4 öre/kWh. Även om stora delar av landet fått ta emot rejäla snömängder de senaste dagarna saknas det fortfarande en hel del för att återställa den hydrologiska balansen. Det totala underskottet i Sverige och Norge motsvarar ca 10 % av den gemensamma vattenkraftsproduktionen ett normalår.
Läs hela analysen (pdf)

EPiTrace logger