Elmarknadsanalyser

Elmarknadsanalys Mars
Februari blev milt och blåsigt - omständigheter som leder till lägre elpriser. Vårt rörliga pris gick ned från 65,4 öre/kWh till 57,2 öre/kWh. Det var en utveckling i linje med vad vi sa för en månad sedan då kylan började släppa greppet. Lägre elförbrukning och mycket vindkraft plus en del nederbörd har stärkt den hydrologiska balansen. Det råder dock fortfarande ett betydande underskott och framför allt är det mindre snö än normalt.
Läs hela analysen (pdf)

Elmarknadsanalys februari
En kall januari gav höga spotpriser. Ett generatorfel i Ringhals, vilket gör att en reaktor endast kan gå på halvfart, bidrar också till högre priser. Enskilda timmar under januari har priset varit över 1 kr/kWh på elbörsen Nordpool. Vårt rörliga pris gick upp från 61,0 öre/kWh till 65,4 öre/kWh. Även om stora delar av landet fått ta emot rejäla snömängder de senaste dagarna saknas det fortfarande en hel del för att återställa den hydrologiska balansen. Det totala underskottet i Sverige och Norge motsvarar ca 10 % av den gemensamma vattenkraftsproduktionen ett normalår.
Läs hela analysen (pdf)

EPiTrace logger