Rörligt elpris

öre/kWh kr/mån

Elhandelspris* för januari 2018

38,9
Fast avgift 20
Moms 9,7 Moms 5
Totalt 48,6 Totalt 25


Det rörliga elpriset är baserat på spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool. För dig med avtal om rörligt elpris varierar priset från månad till månad. Vad priset blir en viss månad går endast att räkna fram när aktuell månad är slut. Dessa priser gällde för elområdena 1, 2 och 3.
* Elpriset är inklusive elcertifikat och vårt påslag men elnätsavgifterna och energiskatten tillkommer.


Jämförpriser i öre/kWh (gäller för januari 2018) inkl. elcertifikat, fast avgift och moms.  Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.

Lägenhet
2000 kWh
öre/kWh

Villa utan elvärme,
5000 kWh
öre/kWh

Villa med elvärme,
20 000 kWh
öre/kWh

63,6

54,6

50,1


Historik

Här kan du se utvecklingen på det rörliga elpriset hos oss. Priserna i tabellen presenteras inklusive elcertifikat och vårt påslag. Energiskatt, elnätsavgifter, fast avgift och moms tillkommer.

2017 2018
Januari 36,9 38,9
Februari 37,9
Mars 35,3
April 33,9
Maj 35,2
Juni 32,8
Juli 36,0
Augusti 38,8
September 41,2
Oktober 35,8
November 38,2
December 37,0
Medelpris 36,6

 

Länkar

EPiTrace logger