Borlängepriset

Vi kallar vårt elhandelspris för Borlängepriset. Det innebär att vi erbjuder dig ett stabilt elpris utan bindande avtal. Avtalet kan tecknas i elområdena 1, 2 och 3.

Borlängepriset är från den 1 mars 2018 36,9 öre/kWh + moms. Energiskatter och elnätsavgifter tillkommer.

öre/kWh kr/mån
Elhandelspris 35,4      
  Fast avgift 20
Moms 8,9   Moms 5
Totalt 44,3   Totalt 25

 

Jämförpriser i öre/kWh (gäller från juli 2017 och tills vidare) inkl. elcertifikat, fast avgift och moms. Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer. 

Lägenhet
2000 kWh
öre/kWh

Villa utan elvärme,
5000 kWh
öre/kWh
Villa med elvärme,
20 000 kWh
öre/kWh
59,3 50,3 45,8

 

EPiTrace logger