Borlängepriset

Vi kallar vårt elhandelspris för Borlängepriset. Det innebär att vi erbjuder dig ett stabilt elpris utan bindande avtal. Avtalet kan tecknas i elområdena 1, 2 och 3.

Borlängepriset är 36,9 öre/kWh + moms. Energiskatter och elnätsavgifter tillkommer.

Prishöjning
Från den 1 augusti 2018 är Borlängepriset 40,9 öre/kWh + moms:

Det totala Borlängepriset blir då 51,1 öre/kWh inklusive moms.
Årsavgiften är 300 kr/år. 
Elnätsavgifterna tillkommer

öre/kWh kr/mån
Elhandelspris 36,9      
  Fast avgift 20
Moms 9,2   Moms 5
Totalt 46,1   Totalt 25

 

Jämförpriser i öre/kWh (gäller från i mars 2018 och tills vidare) inkl. elcertifikat, fast avgift och moms. Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer. 

Lägenhet
2000 kWh
öre/kWh

Villa utan elvärme,
5000 kWh
öre/kWh
Villa med elvärme,
20 000 kWh
öre/kWh
61,1 52,1 47,6

 

EPiTrace logger