Borlängepriset

Vi kallar vårt elhandelspris för Borlängepriset. Det innebär att vi erbjuder dig ett stabilt elpris utan bindande avtal. Avtalet kan tecknas i elområdena 1, 2 och 3. Det kan även tecknas i elområde 4 men då med ett tillägg med 1,25 öre/kWh inkl moms.

Borlängepriset öre/kWh kr/mån

Elhandelspris* för januari 2019

45.9
Fast avgift 20
Moms 11.5 Moms 5
Totalt 57.4 Totalt 25

* Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.

Jämförpriser i öre/kWh (gäller för januari 2019) inkl. elcertifikat, månadsavgift och moms.  Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.

Lägenhet
2000 kWh
öre/kWh

Villa utan elvärme,
5000 kWh
öre/kWh

Villa med elvärme,
20 000 kWh
öre/kWh

72.4

63.4

58.9


Historik

Här kan du se utvecklingen på Borlängepriset. Energiskatt, elnätsavgifter, månadsavgift och moms tillkommer.

2017 2018
Januari 34,9 35,4
Februari 34,9 35,4
Mars 38,8 36,9
April 38,8 36,9
Maj 38,8 36,9
Juni 38,8 36,9
Juli 35,4 36,9
Augusti 35,4 40,9
September 35,4 40,9
Oktober 35,4 40,9
November 35,4 40,9
December 35,4 40,9
Medelpris 36,6 38,3

 

EPiTrace logger