Borlängepriset

Vi kallar vårt elhandelspris för Borlängepriset. Det innebär att vi erbjuder dig ett stabilt elpris utan bindande avtal. Avtalet kan tecknas i elområdena 1, 2 och 3. Det kan även tecknas i elområde 4 men då med ett tillägg med 1,25 öre/kWh inkl moms.

Avisering om kommande prissänkning.
Från och med 1:a september sänks Borlängepriset till 45.9 öre/kWh + moms

Borlängepriset öre/kWh kr/mån

Elhandelspris* juli 2019

49.9
Fast avgift 20
Moms 12.5 Moms 5
Totalt 62.4 Totalt 25

* Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.

Jämförpriser i öre/kWh (gäller för juli 2019) inkl. elcertifikat, månadsavgift och moms.  Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.

Lägenhet
2000 kWh
öre/kWh

Villa utan elvärme,
5000 kWh
öre/kWh

Villa med elvärme,
20 000 kWh
öre/kWh

77.4

68.4

63.9


Historik

Här kan du se utvecklingen på Borlängepriset. Energiskatt, elnätsavgifter, månadsavgift och moms tillkommer.

2018 2019
Januari 35,4 45,9
Februari 35,4 45,9
Mars 36,9 45,9
April 36,9 49,9
Maj 36,9 49,9
Juni 36,9 49,9
Juli 36,9 49,9
Augusti 40,9
September 40,9
Oktober 40,9
November 40,9
December 40,9
Medelpris 38,3 46,9

 

EPiTrace logger