Borlängepriset - Borlange Energi

Borlängepriset

Vi kallar vårt elhandelspris för Borlängepriset. Det innebär att vi erbjuder dig ett stabilt elpris utan bindande avtal. Avtalet kan tecknas i elområdena 1, 2 och 3.

Borlängepriset är 40,9 öre/kWh + moms. Energiskatter och elnätsavgifter tillkommer.

Årsavgiften är 300 kr/år. 
Elnätsavgifterna tillkommer

öre/kWh kr/mån
Elhandelspris 40,9      
  Fast avgift 20
Moms 10,,2   Moms 5
Totalt 51,1   Totalt 25

 

Jämförpriser i öre/kWh (gäller från augusti  2018 och tills vidare) inkl. elcertifikat, fast avgift och moms. Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer. 

Lägenhet
2000 kWh
öre/kWh

Villa utan elvärme,
5000 kWh
öre/kWh
Villa med elvärme,
20 000 kWh
öre/kWh
66,1 57,1 52,6

 

EPiTrace logger