Borlängepriset

Vi kallar vårt elhandelspris för Borlängepriset. Det innebär att vi erbjuder dig ett stabilt elpris utan bindande avtal. Avtalet kan tecknas i elområdena 1, 2 och 3.

Borlängepriset sänktes till 35,4 öre/kWh från den 1 juli 2017 men energiskatten höjdes samtidigt med 3 öre/kWh.

öre/kWh kr/mån
Elhandelspris 35,4      
Energiskatt 32,5   Fast avgift 20
Moms 17,0   Moms 5
Totalt 84.9   Totalt 25

 

Jämförpriser i öre/kWh (gäller från juli 2017 och tills vidare) inkl. elcertifikat, energiskatt, fast avgift och moms exkl. elnätsavgifter. 
Annan energiskatt tillämpas för vissa stödområden, jämförpriset minskar då med 12,4 öre/kWh.

Lägenhet
2000 kWh
öre/kWh

Villa utan elvärme,
5000 kWh
öre/kWh
Villa med elvärme,
20 000 kWh
öre/kWh
100,0 90,9 86,4

 

EPiTrace logger