Elhandel - 100% förnyelsebar el

Bild på Bullerforsens kraftstation

Den el vi säljer till elhandelskunder är till 100 % producerad med förnyelsebara källor. Detta säkerställs genom avtal med vår leverantör. Vi har även, främst genom delägande i Bullerforsens Kraft AB, egen vattenkraftproduktion som motsvarar ca 35 % av den totala försäljningsvolymen.

Borlängepriset är 35,4 öre/kWh + moms.

1 mars 2018 höjs Borlängepriset, nytt pris 36,9 öre/ kWh + moms.

 

Det totala elhandelpriset är från den 1 mars 2018 
46,1 öre/kWh inklusive moms.
Årsavgiften är 300 kr/år. Elnätsavgifterna tillkommer.

Det finns alltid möjlighet att ändra till rörligt elhandelsavtal. Varken Borlängepriset eller vårt rörliga avtal har någon bindningstid.

Våra kunder finns över hela Sverige
Du kan välja el från Borlänge Energi oavsett var i landet du bor. Alla våra elhandelskunder erbjuds samma priser och samma avtalsformer, det gäller så klart även det förmånliga Borlängepriset.

Ett undantag från prislistan är elområde Malmö (SE4).
Här kan du läsa mer om elområden (länk)

EPiTrace logger