Det handlar om att ta vara på det man har

Ta Till Vara är kommunens second hand-verksamhet som samlar in begagnade möbler, kläder, husgeråd med mera. En tredjedel av sakerna kommer från insamlingshuset som finns på återvinningscentralen på Fågelmyra. Resten lämnas in av privatpersoner direkt till verksamhetens lokaler i Åselby.

Integration och miljöarbete går hand i hand i verksamheten. Möt Abdi, Ibra och Björn som jobbar för ”Ta till vara” på Fågelmyra återvinningscentral.
Se filmen, Integration och Ta Tillvara-projekt för ökad återanvändning i Borlänge

Under "Länkar" hittar du mer information om projektet.

 

EPiTrace logger