Sorteringsguiden

11 juni 2018

Sorteringsguiden är framtagen i samarbete mellan de kommunala avfallshanterarna i Dalarnas femton kommuner, från Avesta i söder till Älvdalen i norr.

Förutom att söka på det du ska slänga för att se så att det hamnar rätt kan du se på vilka platser det finns återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Till sökningen;
http://dalaavfall.se/

http://dalaavfall.se/

EPiTrace logger