Slamtömning av enskilda brunnar

En av de viktigaste skötselåtgärderna för ett enskilt avlopp är att tömma slamavskiljaren regelbundet. Det sker i normala fall en till två gånger per år men det kan ibland hända att en extra tömning måste beställas.

Prislista 2017

Fast tömningsintervall                     Totalt (tömning + behandlingsavgift*)inkl moms
0-2 m³ 688 kr/tömning
2-4 m³ 866 kr/tömning
4-6 m³ 1007 kr/tömning
> 6 m³ 1103 kr/timmen
Behandlingsavgift* 198 kr/tömning
 *Behandlingsavgiften högst 1 181 kr inkl moms per år
 
Budning/ extra tömning Totalt (tömning + behandlingsavgift*)
inkl moms
Budning 0-2 m³ 1067 kr/tömning
Budning 2-4 m³ 1067 kr/tömning
Budning 4-6 m³ 1067 kr/tömning
Budning över 6 m³ 1067 kr/timmen
Behandlingsavgift 198 kr/tömning
Extra personal, ex vid tunga lock 460 kr/timmen
Extraslang över 25 meter 8 kr/meter
Akut budning inom 24 timmar Ordinarie avgift (1067 kr) + 1 313 kr
Timpris slamtömningsbil 869 kr/timmen

*Vid budning sker tömning inom 3 arbetsdagar. 

Slamtömningsperioder

Kunder med 1 tömning per år Kunder med 2 tömningar per år
Vårtömning 1/4-30/4* Vårtömning 1/5-30/6*
Hösttömning 15/8-31/10* Hösttömning 1/11-31/12*

*Perioderna kan ändras beroende på rådande väderläge och framkomligheten på befintliga vägar.

Tömningsintervaller

Kunden har möjlighet att själv välja lämplig tömningsintervall. Dock minst en tömning per år. Om kunden önskar längre intervall ska kontakt tas med Miljökontoret som fattar beslut.

EPiTrace logger