Vad kostar det att få avfallet hämtat?

SoptunnorNya priser från 1 juli 2015. Beslut i Kommunfullmäktige 12 maj 2015.
Länk till den kompletta prislistan
 hittar du här intill under dokument.

För villahushållen finns ett antal olika servicenivåer att välja mellan. Här visas bara några exempel:

Basservice - det vanligaste

1 st 190 l kärl för brännbart avfall.
1 st 130 l kärl för komposterbart avfall.
Kärlen ställs ut till tomtgräns eller farbar väg och töms med sidlastare var 14:e dag.
Klicka här för att se när vi kommer hem till dig.
Det kostar 1 838 kr per år.

Basservice med extra service

Lika som ovan, men med den skillnaden att vi hämtar kärlen inne på tomten. De ska dock synas från infarten och stå max 10 m in på tomten.
Det kostar 2 310 kr per år.

Hemmakompostering - hämtning av enbart brännbart avfall

Du får kompostera ditt matavfall själv under förutsättning att du har en godkänd så kallad varmkompost.
Hämtning av brännbart avfall med kärlet utdraget till tomtgräns eller farbar väg för tömning var 14:e dag.
Klicka här för att se när vi kommer hem till dig.
Det kostar 1 409 kr per år.

Dispens från hämtning

Dispens söks hos kommunens miljökontor. Du får dock betala en grundavgift som går till omhändertagande av farligt avfall, kyl/frys och deponirest.
Grundavgiften är 656 kr per år.

Tillägg
För dåligt sorterat eller osorterat avfall är kostnaden 105 kr per kärl och gång.
För extra tömning av sopor 130-370 l kärl är kostnaden 158 kr per kärl och gång.

Alla priser är inklusive moms.
EPiTrace logger