Så påverkar den nya taxan flerfamiljshus

Vi kan minska våra avfallsmängder
I vår nya taxa ökar vi avgiften för brännbart restavfall och minskar avgiften för matavfall. Det ger er möjligheter att minska era kostnader för avfallshanteringen samtidigt som ni hjälper till att minska avfallsmängderna. Det vinner både ni och miljön på!

En fast kostnad på matavfallet gynnar dem som är duktiga på att sortera ut sitt matavfall och på så vis minskar det brännbara restavfallet. Om ni även sorterar ut förpackningar och tidningar ur avfallet och lämnar dem till återvinning, kan ni minska antalet kärl och/eller minska hämtningsfrekvens.

Ny taxa för de vanligaste abonnemangen:

Abonnemang

Avgift, kr/år

Tidigare avgift, kr/år

Matavfall, avgift per hushåll

213

Avgift per kärl

Grundavgift, avgift per hushåll

531

254

190-liter brännbart restavfall, tömning varannan vecka

925

961

370-liter brännbart restavfall, tömning varannan vecka

1263

1514

660-liter brännbart restavfall, tömning varannan vecka

1600

3035

370-liter brännbart restavfall, tömning varje vecka

2650

2847

660-liter brännbart restavfall, tömning varje vecka

3325

5470

370-liter brännbart restavfall, tömning 2ggr/vecka

5800

5511

660-liter brännbart restavfall, tömning 2ggr/vecka

7150

10339

660-liter brännbart restavfall, tömning 3ggr/vecka

12375

15208

 

 

 

Underjordsbehållare 5m3 brännbart restavfall tömning varannan vecka

9377

19927

Underjordsbehållare 5m3 brännbart restavfall tömning 1gng/v

18755

39854

Underjordsbehållare 5m3 brännbart restavfall tömning 2 ggr/v

48763

79709

Ändrat abonnemang
Om er sorts abonnemang upphör eller förändras, så ändras det från och med 1 januari 2019 till närmast liknande abonnemang. Se avfallstaxan för mer information.


Deponi

Abonnemanget Deponirest i kärl upphör på grund av den dåliga sorteringsgrad som är på den deponirest vi hämtat i kommunen. Alla abonnemang Deponirest i kärl avslutas och kärl hämtas in. För hushåll utsorterad deponi lämnas kostnadsfritt på Fågelmyra Återvinningscentral.

Ny taxa för osorterat avfall:

Abonnemang

Avgift, kr/år

Tidigare avgift, kr/år

140-liter, tömning varannan vecka

5100

190-liter, tömning varannan vecka

7125

1178

370-liter, tömning varannan vecka

9150

1969

660-liter, tömning varannan vecka

12075

Vid frågor eller ändring av abonnemang kontakta Borlänge Energi kundservice på telefon 0243- 730 00 eller epost: kund@borlange-energi.se.

 

EPiTrace logger