Så påverkar den nya taxan dig som villakund

Ny taxa för de vanligaste abonnemangen

Abonnemangstyp

Avgift, kr/år från 1/1-2019

Tidigare avgift, kr/år

Tömning varannan vecka

 

140-liters brännbart restavfall och matavfallskärl (nytt val)

1841

 

190-liters brännbart restavfall och matavfallskärl

2089

1875

370-liters brännbart restavfall och matavfallskärl

2989

2318

140-liters brännbart restavfall och hemkompostering

1628

1437

Hämtning på fastighet

625

 

Ministation

1402

1225

Byt till ett mindre kärl - bra för miljön och plånboken
I taxan finns nu möjlighet att välja ett mindre kärl för sitt brännbara restavfall
(140 liter istället för standard 190 liter). Du kan, om du inte redan gör det, minska din avfallsmängd betydligt genom att sortera ut förpackningar och lämna till en återvinningsstation. Det sparar både miljö och pengar, något vi vill uppmuntra. Därför höjer vi avgiften för större kärl och sänker avgiften för mindre kärl.

Har du hemkompost?
Analyser av det brännbara restavfallet som kommer från kunder med hemkompost visar att avfallet innehåller alldeles för stor andel matavfall. För att stimulera bättre sortering minskar vi kärlstorleken för alla hemkomposterare till 140 liter. Ert befintliga abonnemang övergår automatiskt till 140-liters kärl från årsskiftet och ert nuvarande kärl byts ut under vintern eller våren.

Delar du abonnemang?
Matavfallsavgiften i nya taxan är hushållsbaserad och kan inte delas mellan två abonnenter. Kärl för matavfall kan delas, men ger ingen reducerad avgift. Även grundavgiften är per hushåll, så den avgift som kan delas är avgiften för kärlhyra och transport samt tömningsavgift.

Utökad service blir hämtning på fastighet
Det som tidigare hette Utökad service, som innebär att renhållaren drar fram kärlen åt fastighetsinnehavaren vid tömning, byter nu namn till Hämtning på fastighet och blir en tilläggstjänst till ditt vanliga abonnemang. Har du utökad service vi utgången av 2018 och vill fortsätta att ha den tjänsten så behöver du inte göra någonting, abonnemanget övergår till
Hämtning på fastighet.

Ändrat abonnemang
Om er sorts abonnemang upphör eller förändras, så ändras det från och med 1 januari 2019 till närmast liknande abonnemang. Se avfallstaxan för mer information.

Vid frågor eller ändring av abonnemang kontakta Borlänge Energi kundservice på telefon 0243- 730 00 eller epost: kund@borlange-energi.se.

EPiTrace logger