Så påverkar den nya taxan dig med slam/latrintömmning


Ny taxa för enskilda avlopp

Avfallstjänst

 

Avgift, kr/tömning

Tidigare avgift, kr/tömning

Brunn eller tank 0-2Kbm

 

850

702

Brunn eller tank 2-4Kbm

 

1 050

883

Brunn eller tank 4-6Kbm

 

1 250

1027

Brunn eller tank över 6Kbm

 

1 400

1125

 

 

Bud brunn eller tank 0-2Kbm

 

1 105

1088

Bud brunn eller tank 2-4Kbm

 

1 365

1088

Bud brunn eller tank 4-6Kbm

 

1 625

1088

Bud brunn eller tank över 6Kbm

 

1 820

1088

 

 

Akutavgift

 

1 500

1340

 

 

Delad Brunn eller tank 0-2Kbm

 

425

X

Delad brunn eller tank 2-4Kbm

 

525

X

Delad brunn eller tank 4-6Kbm

 

625

X

Delad brunn eller tank över 6Kbm

 

700

X

Med Brunn eller tank 0-2Kbm menas upp till 2Kbm.
Är brunnen eller tanken 2Kbm ingår den i avfallstjänsten Brunn eller tank 2-4Kbm.        


     

Ny taxa för Latrin

Avfallstjänst

Avgift, kr/år

Tidigare avgift, kr/år

Hämtning varannan vecka året runt

5 442

1821

Hämtning varannan vecka perioden maj-sep

2 060

1071

Köp av kärl för lämning på Fågelmyra

150 (per tömning)

145 (per tömning)

Ändrat abonnemang
Om er sorts abonnemang upphör eller förändras, så ändras det från och med 1 januari 2019 till närmast liknande abonnemang. Se avfallstaxan för mer information.

Vid frågor eller ändring av abonnemang kontakta Borlänge Energi kundservice på telefon 0243- 730 00 eller epost: kund@borlange-energi.se.

EPiTrace logger