Så påverkar den nya taxan dig med företag

Ny taxa för de vanligaste abonnemangen

Abonnemang

Avgift, kr/år

Tidigare avgift, kr/år

Grundavgift, avgift per hushåll

300

134

190-liter brännbart restavfall, tömning varannan vecka

875

961

370-liter brännbart restavfall, tömning varannan vecka

1375

1514

660-liter brännbart restavfall, tömning varannan vecka

2750

3035

370-liter brännbart restavfall, tömning varje vecka

2888

2847

660-liter brännbart restavfall, tömning varje vecka

5775

5470

370-liter brännbart restavfall, tömning 2ggr/vecka

5775

5511

660-liter brännbart restavfall, tömning 2ggr/vecka

11550

10339

660-liter brännbart restavfall, tömning 3ggr/vecka

17600

15208

 

 

 

140-liter matavfall, tömning 1gg/v

1890

2315

190-liter matavfall, tömning 1gg/v

2940

2791

240-liter matavfall, tömning 1gg/v

3990

3555

 

 

 

140-liter matavfall, tömning 2gg/v

3969

4551

190-liter matavfall, tömning 2gg/v

6174

5501

240-liter matavfall, tömning 2gg/v

8379

6949

 

 

 

Vippcontainer 8m3, tömning varannan vecka

23388

24849

Vippcontainer 8m3, tömning 1gg/v

45592

44715

Vippcontainer 8m3, tömning 2ggr/v

92721

84443

Hyra vippcontainer 8m3 för bud

5860

4659

Vippcontainer 8m3, tömning och behandling bud

850

994

 

 

 

Underjordsbehållare 5m3 brännbart restavfall tömning varannan vecka

9377

19927

Underjordsbehållare 5m3 brännbart restavfall tömning 1gg/v

18755

39854

Underjordsbehållare 5m3 brännbart restavfall tömning 2 ggr/v

48763

79709

Underjordsbehållare 0,75m3 matavfall tömning varannan vecka

6600

19174

Underjordsbehållare 0,75m3 matavfall tömning 1ggr/v

13800

29325

Underjordsbehållare 0,75m3 matavfall tömning 2ggr/v

29120

58651

Ändrat abonnemang
Om er sorts abonnemang upphör eller förändras, så ändras det från och med 1 januari till närmast liknande abonnemang. Se avfallstaxan för mer information.

Vid frågor eller ändring av abonnemang kontakta Borlänge Energi kundservice på telefon 0243- 730 00 eller epost: kund@borlange-energi.se

EPiTrace logger