Töm säcken - från 1 november 2020

Återvinn det som kan återvinnas

I Borlänge har vi länge haft möjlighet att sortera vårt avfall rätt.
Nu tar vi steget vidare mot en ännu högre nivå.

Idag hamnar stora mängder papper, plast och annat som skulle kunna återvinnas, istället i containern för brännbart.

Med målet att återvinna mer och bränna mindre tar vi, från och med 1 november, inte längre emot stängda mörka sopsäckar på återvinningscentralen Fågelmyra.

Det finns undantag. Isolering, spån och annat dammande material ska packas i säckar eftersom det påverkar personalens arbetsmiljö på ett negativt sätt. Samma sak med textil till återvinning, asbest samt invasiva växter som till exempel parkslide.

Tips! Du kan sortera ditt brännbara, ej återvinningsbara, material i transparenta säckar. Visa de fyllda säckarna för personalen som då kan ge klartecken att slänga hela säcken i containern. Transparenta säckar finns att köpa i handeln.  

 

EPiTrace logger