Matavfall blir prima jord

Tack vare att matavfallet från borlängeborna är så välsorterat kan vi leverera certifierad kompostjord av högsta kvalitet.

Här finns en av landets modernaste komposteringsanläggningar, och det är genom en avancerad och tidskrävande process som matavfallet förvandlas till kompostjord. Cirka 1,5 år tar det att få fram en säljbar produkt. Under processen tas det fortlöpande prover och kvalitén säkerställs i enlighet med de regler som finns för certifieringen.

Kompostjorden luckrar upp, ökar jordens vattenhållande förmåga och levererar näring till växterna under lång tid. Vid Fågelmyra blandas komposten med matjord, torv, grönkompost och sand för att därefter säljs som anläggningsjord eller rabattjord. Det går även att köpa ren kompostjord.

EPiTrace logger