Inlämning av fallfrukt

På Fågelmyra återvinningscentral finns nu en liten container i anslutning till trädgårdsavfallet där du kan lämna din fallfrukt. Fallfrukten behandlas i vår matavfallsanläggning och blir i slutändan till biogas och biogödsel.

Under 2019 samlades 50 000 kg in och gav då fantastiska 5000 mil på biogas! Den behandlade fallfrukten av också ytterligare värde i form av ekologisk biogödsel .

 

Bra att veta!
På onsdagar under sex veckor i höst kommer vi att ta emot ris- och trädgårdsavfall på tre fasta platser i Borlänge. Där kommer det inte att finnas möjlighet att lämna äpplen separat (men tillsammans med trädgårdsavfallet).

EPiTrace logger