Ett slutet kretslopp

Avfall tas omhand på Fågelmyra.

Lider du av villfarelsen att "allt hamnar på samma ställe" kommer du att bli mäkta förvånad om du besöker Fågelmyra Återvinningscentral. Det finns få verksamheter som genomgått så stora förändringar som avfallshantering under de senaste åren. Det som en gång handlade om att bli av med avfallet så snabbt och enkelt som möjligt är idag en komplicerad verksamhet med ständigt nya lagar och regler att följa.

På Fågelmyra har vi slutit kretsloppet. Tack vare att matavfallet från Borlängeborna är så välsorterat kan vi leverera kompostjord av högsta kvalitet. Den största delen av det brännbara avfallet blir till fjärrvärme. Matavfallet komposteras och blir till biomull (jordförbättringsmedel). Farligt avfall, kemikalier, batterier, elektriska prylar samt kyl/frys tas om hand av specialföretag som ser till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Förpackningar av glas, metall, plast, papper, tidningar och wellpapp samlas in på återvinningsstationer och blir nya produkter.

EPiTrace logger